Обучение с партньори в София

През изминалата седмица, между 30.10 и 03.11, проведохме обучение в София, заедно с нашите партньори от Словакия и Гърция, както и участници от България. Бяхме много щастливи да представим прогреса, който имаме по проекта „Cover your needs, discover your career“ и интелектуалните продукти, по които работим. Преминавайки през активности и дискусии, участниците прекараха тези няколко…