Представяме ви „Пътна карта за личностно развитие“

Започваме седмицата с представянето на Пътната карта за личностно и професионално развитие и интелектуален продукт, създаден по проекта „Cover your needs, discover your career“, финансирана от програма „Еразъм +“. „Как да вземем важните решения в живота, сякаш това е игра? “ Това не е игра, но със сигурност може да бъде направена по-интересна и интерактивна.…