Да смениш професията си като на игра…

„В световен мащаб все повече и повече традиционни професии се трансформират или премахват, а хората биват заменени от компютри и машини. Загубили работата си, те са изправени пред предизвикателството да променят професията си, което често се оказва труден и бавен процес. Причината е, че хората не винаги знаят какви други умения притежават и как могат…