Образователни продукти помагат на възрастни в кариерното ориентиране

Нов, нестандартен начин помага на хората на средна възраст да придобият увереност в собствения си потенциал и да бъдат готови за предизвикателствата на новата ера. Интересните подходи за обучение насърчават личното и професионалното развитие на хора, които са незаедоволено от избора си на професия, например или които се чувстват негодни поради съвременните технологии и тенденции.…