Συνάντηση με καθηγητές και επαγγελματίες από το πεδίο!

Ήταν χαρά για εμάς να επισκεφτούμε τον 51ο Kinder Garden στη Σόφια και δύο σχολεία στην πόλη Vidin. Οι εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες πέρασαν από τη διαδικασία του Χάρτη πορείας για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και περνούσαν αρκετό χρόνο με τις κάρτες Method. Είχαμε συζητήσεις σχετικά με την τρίτη παραγωγή μας, το Train the Trainers…