Το CareerTV και τα καινοτόμα εργαλεία που δημιουργήσαμε!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο CareerTV για την κάλυψη όλων των εξόδων, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου «Καλύψτε τις ανάγκες σας, ανακαλύψτε την καριέρα σας». Μπορείτε να καθαρίσετε το σύντομο βίντεο εδώ.Το πλήρες συνέδριο θα μεταφορτωθεί σύντομα!